Červen 2012

Dějiny veřejných knihoven ve Studénce

4. června 2012 v 21:15 | Hans |  Studénka
Jsem potěšen zájmem studujících (i těch, co studují dálkově) o naši "kravařskou" minulost. Paní Jana Kazíková napsala svoji bakalářskou práci na téma "Dějiny veřejných knihoven ve Studénce".Tak ji tady na mém blogu s jejím souhlasem zveřejňuji. Je nejenom o knihovnách ve Studénce, ale taky o naší minulosti.
A jak jsem se k této práci dostal já? No, paní Kazíková mě požádala před časem, zda by si mohla stáhnout některé fotky z mého blogu a použít je pro svoji bakalářskou práci. Jak víte všichni, co tady sem tam zavítáte, já s tím nemám žádný problém, vždyť tyhle skvosty jsou zde pro všechny, kdo mají zájem a tak vznikla tady ta spolupráce nás dvou.
Jak vidno, není to žádný problém.
Tak tedy přeji všem příjemné čtení.Odkaz je zde: https://docs.google.com/open?id=0B0CaYh7EUF6qblNtSTNnZzJldnc
Paní Kazíkové patří mé vřelé díky.

Bakalářka Martina

3. června 2012 v 19:16 | Hans |  Časy dávno minulé
S dojetím musím zkonstatovat, že moje neteře a synovci úspěšně zakončují školy, nebo studují a zapojují se do života. Patří mezi ně i Martinka Baroňová, která složila bakalářské zkoušky a vytvořila bakalářskou práci na téma:
"Die historischen Beziehungen zwischen
Tschechen und Deutschen in Mähren
seit dem zweiten Weltkrieg "
S jejím svolením ji mohu zveřejnit a budu rád, když si budete moci tuto práci přečíst i vy, moji příznivci. Martinka studuje Filozofickou fakultu se zaměřením na Německý jazyk, proto je celá práce v Němčině. Pevně věřím, že spousta z Vás Německý jazyk ovládá alespoň pasívně a že si tuto nádheru bude moci přečíst.
Hezké počteníčko přeje Hans.

Ich wanke mit Gefühl, dass meine Nichten und Neffen erfolgreich ihre schulische oder studieren und sich an das Leben. Dazu gehören Baronova Martinka, die den Test bestanden und erstellt einen Bachelor-Bachelor-Arbeit:
"Die historischen Beziehungen zwischen
Tschechen und Deutschen in Mähren
seit dem zweiten Weltkrieg "

Mit ihrer Erlaubnis, veröffentliche ich es und ich werde froh sein, wenn Sie diese Arbeit zu lesen und euch, meine Fans. Martinka Studies Faculty of Arts mit einem Schwerpunkt auf deutsche Sprache, so ist es ein Werk in deutscher Sprache. Ich glaube fest daran, dass viele von Ihnen wissen zumindest deutsche passive und dass diese Schönheit in der Lage zu lesen.
Pretty Good Read Hans Wünsche.